Sentez Nedir? Sentez Ne Demek?

Nedir? Ne Demek?
 1. Element veya başka maddeleri bir araya getirerek yapay olarak bileşik cisimler oluşturma, bireşim.
 2. Yalından karmaşık olana, külliden cüziye, zorunludan olasıya, ilkeden onun uygulanmasına, genel yasadan bireysel duruma, nedenden etkiye, öncülden varılan sonuca giden düşünme biçimi, bireşim, terkip.
 3. Bk. bireşim
 4. Yapım
 5. (Yun. syntithenai: beraber koymak) Basit yapılı moleküllerden karmaşık yapılı maddelerin elde edilmesi.
 6. Bir bileşiğin, elementlerinden veya başka bileşiklerden elde edilmesini sağlayan işlem veya tepkime.

Bireşim

 1. Parçaların veya ögelerin bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.
 2. Bu biçimde oluşan bütün.
 3. Sentez.
 4. Bir birleşiği öğelerinden ya da daha yalın yapıdaki birleşiklerden elde etmeye yarayan tepkileşim ya da tepkileşimler dizisi.
 5. Ayrı ayrı düşünce ve duyum öğelerinin birleşip bir bütün oluşturması.
 6. Türlü bulgu ve görüşlerin, genel bir düşünceye varmak amacıyle, karşılaştırılıp değerlendirilmesinden sonra birleştirilmesi işlemi.
 7. Sözcük bölüklerinin bir araya getirilerek okunması.Synthesis.

Sentez gazı

 1. Kömür veya doğal gazların hava ortamında subuharı ile reaksiyonu sonucu elde edilen, düşük oranda azot gazı içeren, amonyak, metanol ve çeşitli organik bileşiklerin sentez işlemlerinde kullanılan hidrojen ve karbonmonoksit gazı (3:1) karışımı.

Sentez paftası

 1. Bk. bireşim belgesi
Sayfa Puanı
Bu sayfayı puanla!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir