Regresyon Nedir? Regresyon Ne Demek?

Nedir? Ne Demek?
 1. Diğer bir olayın belirli bir büyüklüğüne karşılık bulan bir olayın yaklaşık büyüklüğünü bulma amacını güden işlem.
 2. Bk. deniz gerilemesi
 3. Bk. birlikte gidişim
 4. Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetinin azalması.
 5. Gerileme
 6. Gerileme; bir organın yapı ve görev bakımından gerilemesi.
 7. Hastalık veya yangı belirtilerinin gerilemesi, belirtilerin yatışması.
 8. Y değişkeninin X bağımsız değişkenine matematiksel bir ifadeyle bağımlı olması.
 9. Hastalık belirtilerinin gerilemesi, belirtilerin yatışması.
 10. Bk. bağlanım
 11. İngilizce: Regression.

Deniz Gerilemesi Nedir?

 1. Taban düzeyinde oluşan değişimlere bağlı olarak denizin çekilmesi ve bir bölüm sığ diplerin karaya dönüşmesi, bkz. deniz ilerlemesi.
 2. İngilizce: Marine regression.
 3. Fransızca: Régression

Regresyon Analizi Nedir?

 1. Bk. birlikte gidişim çözümlemesi
 2. Bir kalibrasyon veri takımı için
 3. İki değişken arasında belirgin bir bağıntı olduğunda bu bağıntının şeklini ifade etmeye yarayan ve regresyon denklemi yardımıyla bağımsız değişken veya değişkenlere verilen herhangi bir değere karşın, bağımlı değişkenin alacağı değerin tahmin edilmesi yöntemi.
 4. İngilizce: Regression analysis.

Regresyon Çözümlemesi Nedir?

 1. Bk. bağlanım çözümlemesi
Sayfa Puanı
Bu sayfayı puanla!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir