PHP’de Operatörler

PHP

PHP’Nin operatörleri özellikle if ve switch  şartlarında ve sorgulamalarında işe yarayan eşitliği, büyüklüğü gibi bazı özellikleri sorgulayan operatörlerdir.  Operastörler bazı değişkenlerin kontrolünde kullanılır ve onları düzenlemesinde size yardımcı olurlar.

Operatörlerde sadece nokta (.) operatörünü ayrı tutmak gerekmektedir. Nokta operatörü birleştirme işlevi görmektedir.

Php’de Operatör Çeşitleri;

  • Aritmetik operatörler
  • Karakter Katarı Operatörü
  • Atama Operatörü
  • Birleşik Atama Operatörleri
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Mantıksal Operatörler
  • Bit Tabanlı Operatörler
  • Hata bastırma operatörü

 

Ana operatörleri olarak kullanılmaktadır.

Aritmetik Operatörler

+ Toplama

– Çıkarma

* Çarpma

/ Bölme

% Modül

Operatörleridir. Modül adlı operatör, bir sayının başka bir sayıya tam bölünüp bölünmediğini vermektedir.

Karakter Katarı Operatörü

. Birleştirme İşlemi Görür

Atama Operatörü

= Bir metini veya değişkeni başka bir değişkene atamaya yaramaktadır.

Birleşik Atama Operatörleri

+= Var olan bir değişkenle diğer değişkeni topla ve başta topladığın değişkene ata örnek olarak ( $sayi1+=$sayi2; ) bu örnekte, sayi1 ile sayi2 toplanır ve değerleri sayi1 e atanır.

-= Var olan bir değişkenle diğer değişkeni çıkar ve başta çıkardığın değişkene ata

*= Var olan bir değişkenle diğer değişkeni çarp ve başta çarp değişkene ata

/= Var olan bir değişkenle diğer değişkeni böl ve başta böldüğün değişkene ata

 

Önden Veya Sondan Artırma Ve Eksiltme

Bunlarda Bileşik Atama Operatörlerine Benzer Fakat Farklıdır.

++ Önden Artırma Veya Sondan Artır

— Önden Eksilt Veya Sondan Eksiltme

Karşılaştırma Operatörleri

== Eşittir Eşitse

=== Denktir

!= Eşit Değildir

!== Denk Değildir

< Küçüktür > Büyüktür

= Büyük Veya Eşittir

Mantıksal Operatörler

! NOT Değildir

&& And Anlamı Taşır

|| Or ANlamı Taşır

and && İle AYnıdır

or || İle Aynıdır

Bit Tabanlı Operatörler

Bit Tabanlı Operatörler Bir Tam Sayıyı Temsil Etmek İçin Kullanılan Sayısı Bir Bit Serisi Olarak Ele Almanızı Sağlar

& Bit Tabanlı And Anlamını Taşır

| Bit Tabanlı Or Anlamını Taşır

– Bit Tabanlı Not Anlamını Taşır

^ Bit Tabanlı xor Anlamını Taşır

<< Sola Kaydırma Anlamını Taşır >> Sağa Kaydırma Anlamını Taşır

Hata Bastırma Operatörü

@ Bir Şeyin Başına Koyarsanız Hata Almazsınız

Diğer Operatörler

? Operatörü Sonuç True Veya False İse Döndürür

, Operatörü Fonksiyon Parametrelerini Birbirinden Ayırır

Çalıştırma Operatörü

” Veya “” Parametrelerinden Oluşur Arasına Yazdığınız Şeyi Döndürür

 Dizi Operatörleri

+ Birleşim

== Eşitlik

=== Denklik

!= Eşitsizlik

<> Eşitsizlik

!=== Denksizlik

Sayfa Puanı
Bu sayfayı puanla!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir