İstihdam Nedir?

İstihdam; günümüzde işsizlik ile birlikte adı anılan, adından sıkça bahsedilen bir kavramdır ve özetle sözleşme anlamına geliyor. Genel olarak istihdam, kişilerin iletme tarafından bir ödeme planıyla, çalışma saatleriyle ve belirli olan şartlarla işlendirmesidir. İş gücü ile faaliyet gösteren kurum ve…

Devam

Akdi Nedir? Akdi Ne Demek?

Sözleşimsel, sözleşmeli. Akdi Meclis Konuşmak için toplanma, meclis kurma. (Osmanlıca’da yazılışı: akd-i meclis) Akdi Muavaza Hibe ve sadaka gibi teberruattan olmayıp iki taraftan ivaz verilerek yapılan akd, ivazlı akd. Satış, trampa gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: akd-i muavaza)

📙 Kaotik Nedir? Kaotik Ne Demek?

Kaos, karmaşık olma durumu, kargaşa hali. Kaos teorisi, kaos kuramı veya kargaşa kuramı; yapısal olarak bir fizik teorisi ya da matematiksel bir tümevarım değil, fiziksel gerçeklik parçalarının bir bütün olarak eğilimini açıklamaya yarayan bir yöntemdir. Kao Corporation Kao Corporation, tüketici ürünleri üreten ve…

Devam

Aksat Nedir? Aksat Ne Demek?

Çok doğru olan şey. Ayakları kuru olan hayvan. (Hukuk) Paylar, hisseler, nasipler. (Osmanlı Dönemi) Çok doğru olan şey. Ayakları kuru olan hayvan. Aksata Alışveriş, ahzüita İngilizce: limp, make limp, disturb, paralyse, hamper, hamstring, hinder, paralyze. Aksatan Kimse İngilizce: Hinderer.

PHP’de Sabit Değişkenler

PHP’de sabit değişkenler önemli bir yere sahiptir.  Nasıl ki normal değişkenleri istediğiniz bir yerden değiştirebiliyorsanız, sabit değişkenler de bunun tam tersi olarak hiçbir şekilde değiştirmemektedir. PHP’deki sabit değişkenler genellikle çok dilli kodlamalarda kullanılmaktadır.  PHP’de sabit değişkenler normal değişkenlere oranla pek…

Devam

Avivasa Bes Nasıl İptal Edilir?

Avivasa BES iptali nasıl yapılır diye düşünüyorsanız ve bir birikim hesabı olan BES sisteminden çıkmayı planlıyorsanız tercih edeceğiniz iki yol bulunmaktadır. Bunlardan ilki; çağrı merkezini arayarak BES iptali işlemini gerçekleştirmek, ikincisi ise; BES iptali başvuru formunu doldurmak ve sigorta şirketine…

Devam

Saygı Nedir? Saygı Ne Demek?

Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram. İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir. Y. Kemal Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu. Bir kişiye,…

Devam

PHPMyAdmin Nedir?

PHPMyAdmin internet siteleri için kullanılmakta olan basit ara yüzlü veritabanı yönetim programıdır. Program SQL ve MySQL veritabanı dillerini destekler ve yönetmenizi sağlar Program hem localhosta kurulabilir hem de web üzerinden yönetilebilir hostinglerin yönetim panellerine entegre edilebilir.  Basit ara yüzü sayesinde…

Devam