Sanat Nedir? Sanat Ne Demek?

Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık Bir oyunun on beş gün sürmesi bir sanat hadisesi olduğunu gösterirdi. T. Buğra Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun…

Devam

Münevver Nedir? Münevver Ne Demek?

Aydın kimse Biz şu anda bir münevverler aşiretinden başka neyiz? P. Safa Aydınlatılmış. Bk. seçkin Aydınlatılmış ışıklı, parlatılmış. Aydın. tenvir edilmiş, nurlandırılmış, aydınlatılmış, ışıklı. aydın (Nur. dan) Mc: Kur’ani ve imani eser okumakla ve ibadet ve taatla nurlanmış. Nurlandırılmış, ışıklı.…

Devam

Neriman Nedir? Neriman Ne Demek?

(bkz. nerim). – rüstem’in dedesi olan şam’ın babası Pehlivan, yiğit, cesur. Şehname’de adı geçen efsanevi kahraman. Pehlivan, yiğit, kahraman. Nerimanı Nerimanlık, kahramanlık, yiğitlik. (Osmanlıca’da yazılışı: nerimanî) Nerim pehlivan, yiğit, bahadır Pehlivan, yiğit.

Feveran Nedir? Feveran Ne Demek?

Fışkırma, kaynama. Birdenbire öfkelenme, köpürme, parlama Sabırlı olmak, parlamamak, duygusal feveranlardan uzak kalmak hassası da bizde çok eksik. H. Taner Maddi ve manevi kaynayıp fışkırmak. (Osmanlıca’da yazılışı: feverân) Feveran Etmek Birdenbire öfkelenmek, sinirlenmek, parlamak. Ansızın öfkelenmek Feveranı Ab Suyun fışkırması.…

Devam

Dejeneratif Hastalık Nedir?

Oluşumunda travma, tümör veya yangı gibi unsurların etkili olmadığı, sadece dejenerasyona veya diğer bir ifadeyle dönüşümlü hücre zedelenmesine bağlı olarak biçimlenen hastalıkların genel adı. dejeneratif Yozlaştırıcı Dejenerasyonla ilgili, dejenerasyon oluşturan, dejenerasyona ait veya ona neden olan. dejeneratif eklem hastalığı Osteoartritis.

Drenaj Nedir? Drenaj Ne Demek?

Toprakta bitkilerin yetişmesine zararlı olan fazla suların akıtılması, akaçlama. Yarada biriken sıvıyı akaçla boşaltma. Bk. akaçlama Boşaltma Doğal olan veya ameliyatla oluşan boşluklarda toplanmış patolojik sıvıların, dışarı boşaltılmasını kolaylaştırmak için birtakım araçların bu boşluklara konması.