VPS Nedir?

VPS, İngilizceden dilimize kısaltma olarak giren bir internet terimidir. Açılımı, Virtural Private Server olan VSP, paylaşımlı hosting ve dedicaded hosting terimlerinin karışımından oluşmaktadır. Hemen bir örnek vererek VPS ne demektir biraz daha  net anlatmaya çalışalım.  Bir site kurmak için hosting…

Devam

VDS Nedir?

Günümüzde bilgisayarların işlemci, ram gibi kaynaklarının büyükçe olması bir bilgisayarın içerisine sanal olarak başka bilgisayarların kurulmasına olanak sağlamıştır.  Bu işi yapan ve ismine virtualizasyon denilen bazı programlar kişiler veya firmalar tarafından üretilmektedir. Örnek olarak, 10 GB RAM kapasitesine sahip olan…

Devam

Endikasyon Nedir? Endikasyon Ne Demek?

Kullanım alanı. Bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahalenin belirlenmesi, indikasyon. Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi biçimde uygun olacağını veya bir operasyonun hangi koşullarda gerekli olduğunu ifade eder. İngilizce: Indication. Indikasyon Bir hastada tedavi yapılmasını gerektiren durum Endikasyon. Indication.…

Devam

İstihdam Nedir?

İstihdam; günümüzde işsizlik ile birlikte adı anılan, adından sıkça bahsedilen bir kavramdır ve özetle sözleşme anlamına geliyor. Genel olarak istihdam, kişilerin iletme tarafından bir ödeme planıyla, çalışma saatleriyle ve belirli olan şartlarla işlendirmesidir. İş gücü ile faaliyet gösteren kurum ve…

Devam

Akdi Nedir? Akdi Ne Demek?

Sözleşimsel, sözleşmeli. Akdi Meclis Konuşmak için toplanma, meclis kurma. (Osmanlıca’da yazılışı: akd-i meclis) Akdi Muavaza Hibe ve sadaka gibi teberruattan olmayıp iki taraftan ivaz verilerek yapılan akd, ivazlı akd. Satış, trampa gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: akd-i muavaza)

📙 Kaotik Nedir? Kaotik Ne Demek?

Kaos, karmaşık olma durumu, kargaşa hali. Kaos teorisi, kaos kuramı veya kargaşa kuramı; yapısal olarak bir fizik teorisi ya da matematiksel bir tümevarım değil, fiziksel gerçeklik parçalarının bir bütün olarak eğilimini açıklamaya yarayan bir yöntemdir. Kao Corporation Kao Corporation, tüketici ürünleri üreten ve…

Devam

Aksat Nedir? Aksat Ne Demek?

Çok doğru olan şey. Ayakları kuru olan hayvan. (Hukuk) Paylar, hisseler, nasipler. (Osmanlı Dönemi) Çok doğru olan şey. Ayakları kuru olan hayvan. Aksata Alışveriş, ahzüita İngilizce: limp, make limp, disturb, paralyse, hamper, hamstring, hinder, paralyze. Aksatan Kimse İngilizce: Hinderer.

Saygı Nedir? Saygı Ne Demek?

Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram. İnsanlara saygıyı yitirdin mi yandın bittin, on paralık oldun demektir. Y. Kemal Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu. Bir kişiye,…

Devam

PHPMyAdmin Nedir?

PHPMyAdmin internet siteleri için kullanılmakta olan basit ara yüzlü veritabanı yönetim programıdır. Program SQL ve MySQL veritabanı dillerini destekler ve yönetmenizi sağlar Program hem localhosta kurulabilir hem de web üzerinden yönetilebilir hostinglerin yönetim panellerine entegre edilebilir.  Basit ara yüzü sayesinde…

Devam

Yineleme Nedir? Yineleme Ne Demek?

Bir cümle içinde veya arka arkaya gelen cümlelerde bir kelimenin veya bir parçanın tekrarlanması Ağla çoban ağla, ovan kalmadı / Gözyaşı dök bülbül yuvan kalmadı. M. E. Yurdakul Cümlede eş, yakın ve zıt anlamlı sözlerin tekrarlanması. Yinelemek işi, tekrarlama. Aynı…

Devam