İstihdam Nedir?

İstihdam Nedir?

İstihdam; günümüzde işsizlik ile birlikte adı anılan, adından sıkça bahsedilen bir kavramdır ve özetle sözleşme anlamına geliyor. Genel olarak istihdam, kişilerin iletme tarafından bir ödeme planıyla, çalışma saatleriyle ve belirli olan şartlarla işlendirmesidir. İş gücü ile faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, istihdamı kazanç elde etmek, üretim kapasitelerini arttırmak amacıyla gerçekleştiriyor. Kısacası, işletmeler istihdam sayesinde etki alanlarını daha fazla genişletirken, istihdam edilen kişiler de bu durumdan dolayı bazı sosyal haklara ve kazanca sahip oluyor.

Ülkemizde gerçekleştirilen istihdam çeşitli kurallara, yasalara göre yapılıyor. Usulsüz bir şekilde istihdam sağlanması durumunda ise cezai işlemler uygulanıyor. Bununla birlikte çalışma farklılıkları, esneklikleri söz konusu olunca istihdam türlerinde farklılıklar da söz konusu oluyor. Tam istihdam, aşırı istihdam, doğrudan istihdam ise bunlardan bazılarıdır.

Tam İstihdam

Tam istihdam, bir ekonomi içerisinde çalışma yeteneği ve çalışma isteği bulunan kişilerin geçerli bir ücret karşılığında çalışmayı kabul etmesi ve bu ekonomideki herkesin iş bulabilme durumu anlamını taşımaktadır. Bu istihdam türünde yalnızca çalışma koşulları dikkate alınıyor. Ayrıca bir ekonomi içerisinde tam kapasiteli olarak bütün kaynakların çalıştırılması durumunda da gerçekleşen üretime, tam istihdam üretimi adı veriliyor. Bu ekonomik düzende, eğer toplam talep, gerçekleşen toplam arzı karşılayacak düzeyde gerçekleşir ise ekonomide istikrar sağlanır. Dolayısı ile işsizlik ve enflasyon gözlemlenmez.

Aşırı İstihdam

Aşırı istihdam daha çok gelişmiş olan sanayi ülkelerinin yaşadığı bir dengesizlik durumudur. Böyle bir ekonomide kişileri aşırı istihdam etmek, düşük ücretler sebebiyle işçi talebinin baskı uyandıracak şekilde genişlemesine neden olmaktadır. Aşırı istihdam sebebiyle yaşanan enflasyonist açık ancak daraltıcı özellikteki politikalarla kapatılabilmektedir. Aşırı istihdam durumunda amaç; ülke ekonomisini tam istihdam seviyesine getirmektir. Böylelikle milli gelir ve faiz oranları da düşürülmektedir.

İstihdam ile ilgili olarak en merak edilen kavramlardan biri de istihdam oranı olarak karşımıza çıkıyor. İstihdam oranı, çalışmak için hazır olan toplam işgücünün hangi ölçüde kullanıldığıdır. Bir ülkenin istihdam oranının hesaplanabilmesi için gerekli olan bilgiler; istihdam edilen kişilerin çalışma yaşları ve ülkenin nüfusu olmaktadır.

Sayfa Puanı
Bu sayfayı puanla!
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir